Projekter

Læs mere om hvordan vi har hjulpet andre mod indsigt

Test og Udvikling

Implementering af ny livkerne

Test

Implementering af prognoseberegninger

Test

Risikomodel for pensionsprognoser

Modeludvikling

Kreditmodel for EAD

Modeludvikling

Analyse

Invalidedata

Aktuar Analyse

Risikorapportering og -analyse

Analyse og rapportering

Tekniske Reserver

Aktuar Analyse